Farmaceutische instellingen

Farmaceutische instellingen behoren ook tot onze klantenkring. Omdat wij hier te maken hebben met grote farmaceutische instellingen zijn wij gebonden aan de regels die de desbetreffende instellingen hanteren. Daarom zullen wij geen namen gebruiken en geen foto’s tonen van de projecten.

Hier is wel belangrijk om te melden dat wij aan alle eisen die de verschillende instellingen hanteren voldoen. Wij werken al heel wat jaren met verschillende instellingen in deze sector en dit gaat altijd naar tevredenheid van beide kanten.

De farmaceutische industrie werkt in een omgeving waar strenge eisen gelden voor veiligheid, steriliteit en precisie. Voor aanvang van onze werkzaamheden instrueren wij ons personeel altijd over de huidige gedragsregels en specifieke eisen van de opdrachtgever. Hier wordt gekeken naar cleanroom condities, of de werkzaamheden in grijze of witte zones worden uitgevoerd en welke microbiologische, antibacteriële of chemisch resistente coating wij gaan gebruiken.

Een ander belangrijk punt is het productieproces van de farmaceutische instellingen. Er doen zich situaties voor waarbij het productieproces tijdelijk stil komt te liggen, het is dan aan ons om op dat moment capaciteit te leveren. Zo werken wij bij uitzondering ook in de avond en in de weekenden om ervoor te zorgen dat wij zo min mogelijk hinder veroorzaken en binnen de periode van stilstand zoveel mogelijk werk te verzetten.