Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk

De Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk is een rooms-katholieke kerk. De kerk is gewijd aan de Maria Geboorte en werd gebouwd op de plaats van een kleinere waterstaatskerk uit 1834. De waterstaatskerk is in 1882 afgebroken.

Toen werd in 1882 de eerste paal voor de nieuwe kerk geslagen en in 1883 werd officieel de eerste steen gelegd. Uiteindelijk werd de kerk in 1884 geconsacreerd.

Op basis van het bestek opgesteld door bouwadvies groot Holland is er besloten  onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de kerk. Aan de hand van dit advies is waar nodig houtrot hersteld en geschilderd.

Naast de kerk kon het baarhuisje dat iets verderop staat eveneens wat aandacht gebruiken. Daar is niet alleen geschilderd en houtrot hersteld, maar is er ook gespecialiseerd  loodwerk, dakbedekking en herstelvoegwerk uitgevoerd.

Aanvullende werkzaamheden zijn in deze het vervangen van de plafonds in de pastorie en is er eigenhandig een kastruimte gecreëerd in de klop. Ook is het glas-in-lood in de kerk en het baarhuisje weer hersteld.

De kerk en het baarhuisje staan weer goed in de verf en daarnaast is al het houtrot verholpen. De kerk die er al meer dan 137 jaar staat heeft weer een opknapbeurt gekregen, maar blijft zo zijn authentieke uitstraling behouden.