Project-Huis-te-Manpad-in-Heemstede-foto-gebouw

Project Huis te Manpad in Heemstede

Voor deze historische buitenplaats hebben wij de restauratie en het onderhoud van verschillende gebouwen uitgevoerd. Dit was inclusief een kleurenonderzoek door een architectuurhistoricus.

Omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een financieel onderbouwd meerjaren-onderhoudsplan vereist voor de aanvraag van subsidies stelden wij deze op. Dit betreft al het onderhoud aan de buitenkant en de ramen/deuren aan de binnenzijde.

Desalniettemin is goed overleg met de (tuin)beheerders voor planmatig beheer cruciaal voor de uitvoering. Bovendien is het respect voor flora en fauna van belang.