Project-Prins-Bernhardlaan-in-Haarlem

Project Prins Bernhardlaan in Haarlem

Voor dit project hebben wij uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd.

Buiten is alles rondom geschilderd op hout, beton en volkern. Het gehele voegwerk van buitengevels en bergingen zijn vervangen, evenals de balkonhekken, deuren, platte daken van bergingen en HWA’s. Bovendien zijn er brandwerende maatregelen getroffen tegen brandoverslag.

Binnen zijn de trappenhuizen compleet geschilderd en de armaturen met bewegingssensor vervangen.

In de badkamers hebben wij de plafonds vervangen, alles geschilderd en mechanische ventilatie aangebracht.

Dit project vergde een goede samenwerking van verschillende partijen. Onder leiding van onze uitvoerder en hoofduitvoerder is de samenwerking tussen verschillende partijen waaronder schilders, timmerlieden, metselaars, loodgieters en elektriciens uitstekend verlopen.